Oleh:
Muttaqien, S.Sos.I., MA
NIDN: 2131108501
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AZIZIYAH SAMALANGA

ABSTRAK

Komunikasi baru dikatakan komunikatif jika antara masing-masing pihak (komunikator dan komunikan) mengerti bahasa yang digunakan dan paham terhadap apa yang dibicarakan. Disamping itu, komunikasi tidak hanya bersifat informatif tapi juga bersifat persuasif, berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, tapi juga bertujuan untuk membentuk pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude). Sedangkan pengertian komunikasi Islam adalah suatu proses menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis, baik secara langsung atau tidak, melalui perantaraan media umum atau khusus, yang bertujuan untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat kebenaran agama dan memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam aspek aqidah, ibadah dan muamalah. Berdasarkan pengertian komunikasi Islam di atas, jelas bahwa komunikasi Islam tidak terlepas dari prinsip dan kaedah komunikasi yang menjadi landasan atau acuan dalam proses berkomunikasi, serta menjadi pedoman bagi komunikator. Menggunakan prinsip atau kaedah komunikasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan komunikasi Islam itu sendiri, yakni untuk membentuk pandangan yang benar berdasarkan hakikat kebenaran agama (Al-Qur`an dan Hadis), dan menjadikan komunikasi tidak hanya bersifat informatif melainkan juga bersifat persuasif.

Download Selengkapnya


Webmail

webmail

Kontak

Logo.png

IAI AL - Aziziyah
Jl. Mesjid Raya Km. 1,5 Mideun Jok Kec. Samalanga Bireuen Provinsi Aceh

Telp. (0644) 531755
Fax. (0644) 531755